Rozwój nauczycieli

Od listopada 2016r. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana Bażyńskiegow Ostródzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Rozwój nauczycieli i kadry zarządzającej gwarancją poprawy jakości szkoły. Celem projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoływ obszarze kształcenia, wychowania i opieki, organizacji i zarządzania.

W okresie wakacji, grupa nauczycieli chcących podnieść swoje kwalifikacje, w ramach projektu uczestniczyła w dwutygodniowych kursach językowych odbywających się w specjalistycznych ośrodkach kształcenia poza granicami kraju. Realizowane mobilności stwarzały okazję do podniesienia własnych umiejętności językowych w zakresie języka obcego oraz poszerzenia poziomu wiedzy o zagadnieniach społecznych i kulturowych. Zajęcia w międzynarodowych grupach  stworzyły okazję do wymiany doświadczeń
i nawiązania współpracy z  nauczycielami z innych europejskich szkół. Nabyte umiejętności i doświadczenia przyczynią się lepszego funkcjonowania szkoły oraz uzyskiwania jeszcze lepszych wyników przez uczniów naszej szkoły.

Wszyscy uczestnicy kursów uzyskali certyfikaty potwierdzające nabycie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauki wybranego języka obcego. Bardzo zadowoleni z nowych doświadczeń i pozyskanej wiedzy podczas mobilności w programie, polecamy  wszystkim udział w tego typu projektach.

 

Autorzy: Wioletta Ewartowska, Dariusz Bujak

Dodał: Artur Żuralski (2017-09-16 18:20:20)
Informacje
Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana Bażyńskiego
ul. Drwęcka 2
14-100 Ostróda
tel. 89 646 41 51

e-mail: sekretariat@lo1.ostroda.pl


Partnerzy szkoły
Certyfikaty szkołySzkoła na Facebooku