Plan Lekcji

2A politechniczna (mat+fiz+inf)

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
1
HS
203
POL
101
-/ANG
-/107
ANG/-
2/-
2. MAT
1
FIZ
109
POL
101
FIZ
109
ANG/NIE
2/7
3. FIZ
109
REL
201
MAT
1
WF/INF
10/106
HS
203
4. FIZ
109
NIE/NIE
101/7
ANG/ANG
2/107
WF/INF
10/106
NIE/ANG
7/107
5. POL
101
MAT
1
WF/INF
10/106
MAT
1
REL
201
6. INF/WF
106/BO1
MAT
1
INF/WF
106/10
POL
101
MAT
1
7. GZW
1

INF/WF
106/10
AI
202
FIZ
109
8. AI
202
2B humanistyczna (pol+his+wos)

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. PRZ
109
-/WF
-/10
POL
8
-/ANG
-/107
ANG/-
107/-
2. ŁL
203
-/WF
-/10
WOS
203
REL
101
ANG/NIE
107/7
3. WOS
203
WOS
203
WOS
203
POL
8
REL
201
4. MAT
1
ANG/NIE
107/7
NIE/ANG
205/107
POL
8
NIE/ANG
205/107
5. GZW
107
ŁL
203
MAT
1
HIS
3
MAT
1
6. POL
8
PRZ
109
WF/WF
SG/BO1
WF/-
SG/-
POL
8
7. HIS
3
POL
8
HIS
3
WF/-
SG/-
POL
8
8. HIS
3
POL
82C1 medyczna (biol+che+ang/niem)

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. GZW
204

ŁM
203
MAT
204
NIE/NIE/NIE
206/205/7
2. MAT
204
-/-/NIE
-/-/7
ANG/NIE/ANG
2/205/107
NIE/ANG/NIE
6/202/7
CHE
207
3. BIO
108
CHE
207
NIE/ANG/NIE
206/202/7
ANG/ANG/ANG
2/202/107
CHE
207
4. HS
203
BIO
103
REL
201
CHE
207
POL
9
5. POL
9
BIO
108
CHE
207
REL
201
POL
9
6. ANG/ANG/ANG
2/202/107
MAT
204
WF/-
SG/-
WF/WF
SG/BO1
HS
203
7. ANG/ANG/NIE
2/202/7
POL
9

WF/WF
SG/BO1
BIO
108
8. -/WF
-/BO2
ANG/NIE/-
2/205/-

BIO
108

2C2 medyczna(bio+che+ang)

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. HS
203


ŁM
203
ANG/NIE
102/205
2. BIO
108
MAT
103
ANG/NIE
102/205
ANG/ANG
102/202
HS
203
3. WF/WF
BO1/SG
CHE
206
NIE/ANG
205/202
ANG/ANG
102/202
MAT
103
4. WF/WF
BO1/SG
CHE
207
MAT
103
REL
203
BIO
108
5. POL
103
REL
201
CHE
204
CHE
207
BIO
108
6. ANG/ANG
102/202
BIO
108
POL
8
CHE
207
NIE/-
205/-
7. -/ANG
-/202
WF/WF
SG/10
POL
8
BIO
108
NIE/-
205/-
8.
-/NIE
-/205
GZW
8
POL
109

2D ekonomiczna (mat+geo+ang/niem)

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. GEO
6
ANG/-/-
102/-/-
GEO
6

-/NIE/NIE
-/205/7
2. GEO
6
ANG/-/NIE
102/-/7
NIE/NIE/ANG
7/205/107
-/ANG/NIE
-/202/7
MAT
204
3. WF/WF
BO1/10
MAT
204
ANG/ANG/NIE
102/202/7
NIE/ANG/ANG
7/202/107
MAT
204
4. WF/WF
BO1/10
MAT
204
GZW
6
MAT
204
HS
203
5. MAT
204
POL
9
REL
201
MAT
204
GEO
6
6. NIE/ANG/ANG
7/202/107
POL
9
HS
203
REL
201
GEO
6
7. ANG/ANG/NIE
102/202/7
WF/WF
SG/BO1
MAT
204
ANG/-/-
102/-/-
EP
206
8. POL
9
-/NIE/-
-/205/-
POL
9


Informacje
Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana Bażyńskiego
ul. Drwęcka 2
14-100 Ostróda
tel. 89 646 41 51

e-mail: sekretariat@lo1.ostroda.pl


Partnerzy szkoły
Certyfikaty szkołySzkoła na Facebooku