Dokument bez tytułu

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


1.09.2016 Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
20.12.2016 Klasyfikacja śródroczna uczniów klas III
23-31.12.2016 Zimowa przerwa świąteczna
17.01.2017 Klasyfikacja śródroczna uczniów klas I,II
23.01-5.02.2017 Ferie zimowe
13-18.04.2017 Wiosenna przerwa świąteczna
25.04.2017 Klasyfikacja końcowa uczniów klas III
28.04.2017 Pożegnanie klas III
maj 2017 Egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych (poziom podstawowy) oraz przedmiotów dodatkowych (poziom rozszerzony)
4.05.2017 Egzamin maturalny z języka polskiego
5.05.2017 Egzamin maturalny z matematyki
8.05.2017 Egzamin maturalny z języka angielskiego
20.06.2017 Klasyfikacja roczna klas I i II
23.06.2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
24.06-31.08.2017 Ferie letnie

Imprezy i uroczystości szkolne

21.09.2016 Pielgrzymka do Lubajn
19-23.09.2016 Tydzień Bażyńskiego
29.09-02.10.2016 Europejski dzień Języków
14.10.2016 Dzień Edukacji Narodowej
10.11.2016 Święto Niepodległości
grudzień Koncert kolęd
styczeń Studniówka
01.03.2017 Dzień pamięci „Żołnierzy wyklętych”
14.03.2017 Dzień liczby pi
27.04.2017 Święto Konstytucji 3 Maja
czerwiec 2017 Dzień sportu szkolnego
Informacje
Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana Bażyńskiego
ul. Drwęcka 2
14-100 Ostróda
tel. 89 646 41 51

e-mail: sekretariat@lo1.ostroda.pl


Partnerzy szkoły
Certyfikaty szkołySzkoła na Facebooku