Dokument bez tytułu

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


1.09.2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
22-31.12.2018 Zimowa przerwa świąteczna
15.01.2018 Klasyfikacja śródroczna
23.01-5.02.2019 Ferie zimowe
16.04.2019 Klasyfikacja końcowa uczniów klas III
18-23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
26.04.2019 Pożegnanie klas III
maj 2019 maj 2019 Egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych (poziom podstawowy) oraz przedmiotów dodatkowych (poziom rozszerzony)
6.05.2019 Egzamin maturalny z języka polskiego
7.05.2019 Egzamin maturalny z matematyki
8.05.2019 Egzamin maturalny z języka angielskiego
13.06.2019 Klasyfikacja roczna klas I i II
23.06.2019 Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
24.06-31.08.2019 Ferie letnie


Imprezy i uroczystości szkolne


20.09.2018 Pielgrzymka do Lubajn
17-21.09.2018 Tydzień Bażyńskiego
26.09.2018 Europejski Dzień Języków
12.10.2018 Dzień Edukacji Narodowej
9.11.2018 Święto Niepodległości
Grudzień Koncert kolęd
Styczeń Studniówka
1.03.2019 Dzień pamięci „Żołnierzy wyklętych”
14.03.2019 Dzień liczby pi
30.04.2019 Święto Konstytucji 3 Maja
czerwiec Dzień sportu szkolnego

Informacje
Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana Bażyńskiego
ul. Drwęcka 2
14-100 Ostróda
tel. 89 646 41 51

e-mail: sekretariat@lo1.ostroda.pl


Partnerzy szkoły
Certyfikaty szkołySzkoła na Facebooku