Nauczyciele


Nazwisko Imię Funkcja + przedmioty
Bujak Dariusz Dyrektor
biologia
Zdanowicz Wanda Wicedyrektor
chemia
Ciunelis Alicja biologia
Damasiewicz-Szymańska Ewa wychowanie fizyczne
Demczuk Jolanta doradca zawodowy
Dmitruk Anna matematyka
Dota-Kubińska Agnieszka język niemiecki
Drobisz Paweł wychowanie fizyczne
Ewartowska Wioletta fizyka
Filipiuk Andrzej geografia
Gesek Iwona język polski
Grzebyk Rafał religia
Jakimowicz Iwona język angielski
Jaskółowska Joanna matematyka
Kiszko Marcin język angielski
Kołakowski Przemysław historia
Kopiczyńska Joanna historia
wos
Legucka-Hanycz Ewa geografia
Maruszko Małgorzata podstawy przedsiębiorczości
ekonomia w praktyce
Mikulewicz Grażyna nauczyciel bibliotekarz
Naworska Gizela język niemiecki
Okuniewski Maciej język angielski
Osowiecka Joanna matematyka
Pilis Żanneta język polski
Podgórska Iwona język polski
Rosołowska Barbara wychowanie fizyczne
Sawicka-Wesołowska Grażyna język łaciński
wiedza o społeczeństwie
Szczepańska Monika podstawy przedsiębiorczości
Vetter Jolanta język polski
wiedza o kulturze
Welenc Marek religia rzymskokatolicka
Wiśniewski Piotr język angielski
Wrzesińska Agnieszka język niemiecki
Zabłotna Małgorzata chemia
Mikulewicz Grażyna nauczyciel bibliotekarz
Zawadzka Grażyna pedagog szkolny
Żebrowska Anna n-l bibliotekarz
Żuralski Artur ADMINISTRATOR
informatyka

© 2013-2014 LO Nr I w Ostródzie