Nauczyciele


Nazwisko Imię Funkcja + przedmioty
Bujak Dariusz dyrektor + biologia
Zdanowicz Wanda z-ca dyrektora + chemia
Zawadzka Grażyna pedagog szkolny
Demczuk Jolanta doradca zawodowy
Ciunelis Alicja biologia
Damasiewicz-Szymańska Ewa wf
Dmitruk Anna matematyka
Dota-Kubińska Agnieszka j.niemiecki
Drobisz Paweł wf
Ewartowska Wioletta fizyka
+ edukacja dla bezpieczeństwa
Filipiuk Andrzej geografia
Gesek Iwona j.polski
ks. Gościński Jarosław religia greckokatolicka
Grochowski Wilhelm informatyka
Jackowski ks. Mariusz religia rzymskokatolicka
Jakimowicz Iwona j.angielski
Jędzrzejczyk Joanna matematyka
Kiszko Marcin j.angielski
Kołakowski Przemysław historia
Kopiczyńska Joanna historia + wos
Legucka-Hanycz Ewa geografia
Naworska Gizela j.niemiecki
Okuniewski Maciej j.angielski
Osowiecka Joanna matematyka
Pilis Żanneta j.polski
Podgórska Iwona j.polski
Rosołowska Barbara wf
Sawicka-Wesołowska Grażyna j.łaciński + wos
Suchecka Ewelina j.rosyjski
Szczepańska Monika podstawy przedsiębiorczości
Walenc Marek religia rzymskokatolicka
Wiśniewski Piotr j.angielski
Wrzesińska Agnieszka j.niemiecki
Vetter Jolanta j.polski + wiedza o kulturze
Zabłotna Małgorzata chemia
Żuralski Artur informatyka
Mikulewicz Grażyna n-l bibliotekarz
Żebrowska Anna n-l bibliotekarz

© 2013-2014 LO Nr I w Ostródzie