• Image 01

    Witamy

  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
Liceum Ogólnokształcące Nr I
Im. Jana Bażyńskiego
w Ostródzie

O SZKOLE

Ciekawe informacje

około 500 uczniów w 17 oddziałach,

21 sal lekcyjnych,

boiska sportowe „ORLIK”,

chór mieszany „Collegium vocale”.

ARTYKUŁY

Planowane oddziały

klasa A - POLITECHNICZNA,

klasa B - HUMANISTYCZNA,

klasa C - MEDYCZNA,

klasa D - EKONOMICZNA

klasa E- PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNA,

klasa F - LIGWISTYCZNO-BIZNESOWA,

REKRUTACJA

Wyniki i oczekiwania

Bardzo wysoka zdawalność,

Większość abiturientów studiuje

na uczelniach w kraju i za granicą,

Przedmiotry wiodące ukierunkowane

są do wymogów szkół wyższych.

GALERIA

Opis i przeznaczenie

Galeria jest prowadzona przez

uczniów naszej szkoły pod

okieką samorządu uczniowskiego,

każda klasa może umieszczać swoje

zdjęcia włącznie z ich komentarzem.

cofaj
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE „TYLKO NIEPODLEGŁOŚĆ”, ZORGANIZOWANYM PRZEZ DELEGATURĘ IPN W OLSZTYNIE.

 

Dnia 12.01.2023 r. w gmachu Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyło się spotkanie podsumowujące ubiegłoroczny konkurs plastyczny pt. „Tylko Niepodległość”, który skierowany był do szkół z całego województwa. Nasze uczennice: Oliwia Beczyńska z kl. IV D oraz Weronika Car z kl. III B zostały laureatkami regionalnego konkursu plastycznego pt. „ Tylko Niepodległość”, zorganizowanego przez Delegaturę IPN w Olsztynie we współpracy z Warmińsko- Mazurskim Urzędem Wojewódzkim. Spośród 200 nadesłanych prac uczestników kapituła konkursu wyłoniła 12 laureatów poszczególnych miesięcy.
Oliwia Beczyńska z naszego liceum została laureatką miesiąca sierpnia. Jej praca pt.„Niepewność”, ilustrująca powstanie warszawskie, trafiła na sierpniową stronę kalendarza. Weronika Car została laureatką miesiąca września, ponieważ jej dzieło plastyczne
 pt. „Obrona Westerplatte - 1.09.1939 r.” nawiązywało do wydarzeń wrześniowych 1939 r. Uczennice odebrały cenne nagrody rzeczowe- zestawy gier edukacyjnych IPN, filmy, płyty z Wydawnictwa IPN oraz pamiątkowy, okolicznościowy kalendarz  na rok 2023, w którym znalazło się 12 zwycięskich prac, odnoszących się tematycznie do najważniejszych wydarzeń z historii Polski XX wieku.
       Z ramienia organizatorów nagrody wręczali: w imieniu Wojewody Warmińsko- Mazurskiego - dyrektor Biura Wojewody Agnieszka Warakomska- Poczobutt oraz w imieniu Naczelnika Delegatury IPN - dr Krzysztof Kierski.
     Konkurs był objęty honorowym patronatem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Artura Chojeckiego, Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego Gustawa Brzezina, Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego, Starosty Olsztyńskiego Andrzeja Abako oraz Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Konkurs był realizowany w ramach projektu Wojewody Warmińsko- Mazurskiego „Warmia i Mazury na drodze ku Niepodległości- edycja 2022”. Sfinansowano go ze środków Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017- 2022”.
        Naszym uczennicom jeszcze raz gratulujemy sukcesu.

 

paralax

paralax

Paris

„Mądry człowiek uczy się każdego dnia. Głupi wie już wszystko.”

wiadomość

Zapisz się do naszego powiadamiania

Ranking szkół

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana Bażyńskiego

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana Bażyńskiego

ul. Drwęcka 2, 14-100 Ostróda

896464151

89 646 41 51

sekretariat@lo1.ostroda.pl

sekretariat@lo1.ostroda.pl, ePUAP:/LO_OSTRODA/SkrytkaESP