• Image 01

    Witamy

  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
Liceum Ogólnokształcące Nr I
Im. Jana Bażyńskiego
w Ostródzie

O SZKOLE

Ciekawe informacje

około 446 uczniów w 16 oddziałach,

21 sal lekcyjnych,

boiska sportowe „ORLIK”,

chór mieszany „Collegium vocale”.

ARTYKUŁY

Planowane oddziały

klasa A - POLITECHNICZNA,

klasa B - HUMANISTYCZNA,

klasa C - MEDYCZNA,

klasa D - UNIWERSYTECKA,

REKRUTACJA

Wyniki i oczekiwania

Bardzo wysoka zdawalność,

Większość abiturientów studiuje

na uczelniach w kraju i za granicą,

Przedmiotry wiodące ukierunkowane

są do wymogów szkół wyższych.

GALERIA

Opis i przeznaczenie

Galeria jest prowadzona przez

uczniów naszej szkoły pod

okieką samorządu uczniowskiego,

każda klasa może umieszczać swoje

zdjęcia włącznie z ich komentarzem.

Terminarz szkolny
Data
Opis wydarzenia
Osoby odpowiedzialne
01-09-2021
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dyrektor, P.Drobisz, wychowawcy klas
02-09-2021
Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych
Dyrektor, wicedyrektor, pedagog i doradca zawodowy, wychowawcy
09-09-2021
Spotkania z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich
Dyrektor, wicedyrektor, pedagog i doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele
od 20-09-2021
do 24-09-2021
Tydzień Bażyńskiego
A.Dota, J.Osowiecka, A.Wrzesińska, wychowawcy
24-09-2021
Inauguracja obchodów Roku Norwidowskiego
I. Gesek
od 26-09-2021
do 30-09-2021
Pielgrzymka do Lubajn
ks.J.Gajdowski, M.Welenc, P.Drobisz
27-09-2021
Dzień Języków Obcych
M. Kiszko, zespół przedmiotowy
od 01-10-2021
do 31-10-2021
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
A. Żebrowska, I. Olszewska
07-10-2021
Spotkania z rodzicami
Dyrektor, wicedyrektor, pedagog i doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele
14-10-2021
Dzień Edukacji Narodowej
I. Olszewska, A.Żebrowska, J.Jaskółowska, wychowawcy
04-11-2021
Spotkania z rodzicami
Dyrektor, wicedyrektor, pedagog i doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele
10-11-2021
Obchody Święta Niepodległości
P. Kołakowski, B. Boruczkowski, Ż. Pilis, J. Jaskółowska
30-11-2021
Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną uczniom klas trzecich; powiadomienie rodziców
Nauczyciele, wychowawcy
07-12-2021
Podanie propozycji ocen zajęć dydaktycznych i zachowania
Nauczyciele, wychowawcy
10-12-2021
Wpisanie ocen śródrocznych w dzienniku elektronicznym
Nauczyciele, wychowawcy
14-12-2021
Klasyfikacja śródroczna uczniów klas trzecich
Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
16-12-2021
Spotkania z rodzicami; podsumowanie pracy w pierwszym semestrze klas trzecich; sprawy bieżące w klasach pierwszych i drugich
Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
od 21-12-2021
do 22-12-2021
Wigilia szkolna; jasełka
E.Szymańska,ks.J.Gajdowski, J.Jaskółowska, M.Welenc, I.Podgórska, wychowawcy
od 23-12-2021
do 31-12-2021
Zimowa przerwa świąteczna
od 01-01-2022
do 31-01-2022
Festiwal Nauki w LO
Doradca zawodowy
04-01-2022
Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną uczniom klas pierwszych i drugich; powiadomienie rodziców
Nauczyciele, wychowawcy
11-01-2022
Podanie propozycji ocen zajęć dydaktycznych i zachowania uczniów klas pierwszych i drugich
Nauczyciele, wychowawcy
14-01-2022
Wpisanie ocen śródrocznych w dzienniku elektronicznym
Nauczyciele, wychowawcy
18-01-2022
Klasyfikacja śródroczna uczniów klas pierwszych i drugich
Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
20-01-2022
Spotkanie z rodzicami; podsumowanie pracy w pierwszym semestrze
Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
21-01-2022
Studniówka
Wychowawcy klas trzecich, E.Szymańska
od 24-01-2022
do 06-02-2022
Ferie zimowe
od 21-02-2022
do 21-02-2021
Dzień Języka Ojczystego
Zespół przedmiotowy
od 01-03-2022
do 31-03-2022
Dzień Teatru
I. Podgórska
od 03-03-2022
do 03-03-2021
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
J.Jaskółowska, G.Sawicka-Wesołowska
05-04-2022
Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w klasach trzecich; powiadomienie rodziców
Nauczyciele, wychowawcy
12-04-2022
Podanie propozycji ocen zajęć dydaktycznych i zachowania w klasach trzecich
Nauczyciele, wychowawcy
od 14-04-2022
do 19-04-2022
Wiosenna przerwa świąteczna
22-04-2022
Wpisanie ocen zajęć dydaktycznych i zachowania w klasach trzecich w dzienniku elektronicznym
Nauczyciele, wychowawcy
22-04-2022
Dzień Ziemi
E. Legucka, A. Kalwińska
26-04-2022
Klasyfikacja końcowa uczniów klas trzecich
Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
29-04-2022
Zakończenie zajęć w klasach trzecich
Wychowawcy klas III (g), M.Szczepańska, P.Drobisz
29-04-2022
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
P.Kołakowski, B. Boruczkowski, Ż.Pilis
od 04-05-2022
do 23-05-2022
Egzaminy maturalne
Dyrektor, wicedyrektor, zespół egzaminacyjny
07-06-2022
Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w klasach pierwszych i drugich; powiadomienie rodziców
Nauczyciele, wychowawcy
14-06-2022
Podanie propozycji ocen zajęć dydaktycznych i zachowania w klasach pierwszych i drugich
Nauczyciele, wychowawcy
17-06-2022
Wpisanie ocen rocznych w dzienniku elektronicznym
Nauczyciele, wychowawcy
21-06-2022
Klasyfikacja roczna uczniów klas pierwszych i drugich
Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
22-06-2022
Dzień sportu szkolnego. Piknik czytelniczy
Nauczyciele wf, wychowawcy, nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze
23-06-2022
Zajęcia turystyczno – rekreacyjne
Wychowawcy, nauczyciele
24-06-2022
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dyrektor, P.Drobisz, wychowawcy
od 25-06-2022
do 31-08-2022
Ferie letnie

paralax

paralax

Paris

„Mądry człowiek uczy się każdego dnia. Głupi wie już wszystko.”

wiadomość

Zapisz się do naszego powiadamiania

Ranking szkół

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana Bażyńskiego

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana Bażyńskiego

ul. Drwęcka 2, 14-100 Ostróda

896464151

89 646 41 51

sekretariat@lo1.ostroda.pl

sekretariat@lo1.ostroda.pl